Polityka prywatności sklepu internetowego www.pl.gettik.eu

 1. Firma GETTIK Europe Ltd., s.r.o., z siedzibą w Záhradnícka 95, Bratysława, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bratysławie I v, sekcja sro, sygn. 80920/B. (dalej tylko „sprzedawca“ lub „administrator“) przetwarza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 1095/2010. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającą dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem“) następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres/siedziba
 2. Wyżej wymienione dane osobowe muszą być przetwarzane w celu przetwarzania zamówień i dalszego wykonywania umowy, jeżeli umowa kupna jest zawarta między tobą a sprzedawcą. Takie przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone przez art. 6 sekcja 1 litera b) Rozporządzenie / przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Sprzedawca przetwarza te dane w taki sam sposób w celu zarejestrowania umowy i ewentualnego przyszłego zastosowania oraz obrony praw i obowiązków umawiających się stron. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywają się w wyżej wymienionym celu przez okres 10 lat od wykonania ostatniej części świadczenia na podstawie umowy, chyba że inne przepisy prawne wymagają przechowywania dokumentacji kontraktowej przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie art. 6 sekcji 1 litera c) i f) Rozporządzenie – przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego i do celów uzasadnionych interesów administratora.

 1. Wiadomości i inne wiadomości biznesowe mogą być wysyłane do kupującego na adres email lub numer telefonu, procedura ta jest dozwolona w § 7 sekcji. 3 prawa nr.480/2004, o usługach społeczeństwa informacyjnego, jeśli kupujący go nie odrzuci. Z tych powiadomień można w każdej chwili zrezygnować, na przykład wysyłając wiadomość email lub klikając link w ogłoszeniu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez GETTIK Europe Ltd., s.r.o. czyli administratorem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich poza UE.

 1. Administrator nie ma osoby o nazwie powiernik. Z administratorem można się skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Administrator danych osobowych jako operator strony internetowej www.pl.gettik.eu, wykorzystuje pliki cookie na tej stronie internetowej, które są wykorzystywane tutaj w celu:
    • Pomiar odwiedzin na stronie i generowanie statystyk dotyczących odwiedzin i zachowania ludzi na stronie internetowej
    • Podstawowa funkcjonalność strony internetowej
  •  Gromadzenie plików cookie do celów wymienionych powyżej można uznać za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe za przyczyn prawnych – uzasadnionego interesu administratora i jest to dozwolone przez artykuł 6 sekcja 1 litera f) Regulaminu.
  •  Witryna może być również używana w trybie, który nie pozwala na zbieranie danych na temat zachowania odwiedzających witrynę – ten tryb można ustawić w ustawieniach przeglądarki lub można wnieść sprzeciw wobec takiego gromadzenia na podstawie uzasadnionego interesu administratora. 21 Regulamin, który jest dostępny na dole strony internetowej. Twój sprzeciw zostanie natychmiast rozpatrzony. Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do funkcjonowania strony internetowej.
  •  Jeśli odwiedzający sprzeciwi się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej funkcjonalności i kompatybilności strony internetowej.
  •  Pliki cookie, które są gromadzone w celu pomiaru ruchu na stronie i generowania statystyk związanych z ruchem na stronie i zachowaniem na stronie, są oceniane w formie jednostki zbiorczej oraz w formie anonimowej, co nie pozwala na identyfikację osoby.
  •  Zebrane pliki cookie są przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające:
   • Dostawca służby Google Analytics, Obsługiwany przez firmę Google Inc., z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • FACEBOOK ads
 1. Proszę pamiętaj, że masz prawo wynikające z rozporządzenia:
  • Anulować wysyłanie ogłoszeń biznesowych w dowolnym momencie
  • Sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionego interesu administratora
  • Żądanie od nas informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy
  • Poprosić o dostęp do tych danych od nas i zaktualizować, poprawić, lub zażądać ograniczeń przetwarzania
  • Zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych, usuniemy je, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującym prawem lub uzasadnionymi interesami administratora
  • W celu przenoszenia danych w przypadku automatycznego przetwarzania za zgodą lub w celu wykonania umowy
  • Zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych
  • Dla skutecznej ochrony sądowej, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone na mocy rozporządzenia w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem niniejszego rozporządzenia
  • Złożyć skargę do Urzędu ochrony danych osobowych.

 

0
  0
  Twój wózek
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Apply Coupon